กลับหน้าแรก

ใบอนุญาต เลขที่ 11 / 05580

โทร. 02-8139228 ,02-8058800, 083-3086327, 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227

โปรแกรมPS1 ห้วยน้ำดัง แม่ฮ่องสอน กะเหรี่ยงคอยาว วัดจองคำ วัดจองกลาง พระธาตุดอยกองมู หมู่บ้านรักไทย นอนปางอุ๋ง ภูโคลน ถ้ำลอด พักริมน้ำปาย วัดน้ำฮู กองแลน สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ท่าปาย พระธาตุแม่เย็น Coffe In Love พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุลำปางหลวง 3 ,900 บาท ( พักเต้นท์ )

วันที่หนึ่ง กทม-เชียงใหม่

18.30 น. นัดพบกันที่ปั้มน้ำมัน ปตท วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า เดินทางด้วยรถตู้ รุ่นใหม่

วันที่สอง ห้วยน้ำดัง ถ้ำลอด วัดจองคำและจองกลาง พระธาตุดอยกองมู บ้านรักไทย ปางอุ๋ง

05 .00 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เป็นจุดชมวิวที่สวยและมีชื่อเสียง สัมผัสอากาศเย็นบนห้วยน้ำดังพร้อมถ่ายรูปพระอาทิตย์
ขึ้นเหนือจุดชมวิวกิ่วลม รับประทานอาหารเช้าที่อุทยาน ( มื้อที่ 1 )
จากนั้นเดินทางสู่อำเภอปายเข้าสู่ปางมะผ้า
10.00 น. แวะพักและถ่ายรูปสวยที่จุดชมวิวปางมะผ้า จุดชมวิวที่สามารถมองทะเลภูเขาได้ 360 องศา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ปางมะผ้า (มื้อที่ 2) จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ถ้ำลอด การเดินทางเที่ยวถ้ำลอดจะใช้แพไม้ไผ่ที่คนท้องถิ่นทำขึ้นเป็นภูมิปัญญาเนื่องจากวัสดุที่ใช้เบาและสามารถนั่งได้ 3 ท่าน/ลำการเข้าไปชมความงามในถ้ำจะใช้คนลาก ลำน้ำที่นี้ใสและเป็นธรรมชาติมาก ด้านในถ้ำมืดต้องใช้ตะเกียงที่เรียกว่า ตะเกียงจ้าวพายุ ซึ่งเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้พร้อม
14. 3 0 น เดินทางมุ่งหน้าสู่แม่ฮ่องสอนนำท่านเข้าชม หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวที่บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่บ้านวัฒนธรรมซึ่งยังสามารถดำรง
เอกลักษณ์ไว้ได้อย่างงดงาม
1 6 .00 น. เที่ยวชม วัดจองคำและจองกลาง วัดที่มีศิลปแบบล้านนาผสมพม่า สถาปัตยกรรมที่คงความเป็นล้าน หลังคาที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาสามารถชมได้จากวัดที่อยู่ใจกลางเมืองแห่งนี้ และในช่วงเย็นบริเวณโดยรอบวัดจะมีชาวบ้านท้องถิ่นนำสินค้ามาจำหน่าย บรรยากาศเย็นๆกับโรตีที่แม่ฮ่องสอนไม่แพ้ที่ปาย..ค่ะ จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ดอยอันศักสิทธิ์ พระธาตุดอยกองมู นมัสการพระธาตุเพื่อความเป็นศิริมงคล ชมบรรยากาศรอบเมืองแม่ฮ่องสอน
18.00 น. จากนั้นมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านรักไทยรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านรีไวส์ หลังอาหารมุ่งหน้าสู่ปางอุ๋ง เข้าที่พัก ( พักเต้นท์ )
2 0 .00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย กับบรรยากาศที่โรแมนติกนอนนับดาวบนท้องฟ้าแบบชิวๆ ( จำเป็นต้องมีไฟฉายติดตัวด้วย )

วันที่สาม ปางอุ๋ง หมู่บ้านรักไทย ภูโคลน ปาย วัดพระธาตุแม่เย็น วัดน้ำฮู ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ ปายแคนยอน หรือ กองแลน
05.00 น. นำชม ปางอุ๋ง สัมผัสหมอกยามเช้าเหนือลำน้ำโครงการพระราชดำริ ชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศสุดโรแมนติก จากนั้นเดินทางเข้าชม หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านที่มีเขตแดนติดพม่า ชมบ้านดินภูมิปัญญาท้องถิ่น รับประทานอาหารเช้าที่บ้านรักไทยรายการแนะนำขาหมูมันโถ อร่อย... (มื้อที่ 4)
0 9 .30 น. จากนั้นเดินทางสู่ ภูโคลน โคลนบริสุทธิ์ที่รักษาผิวหน้าได้อย่างดี มีไม่กี่แห่งและพบที่ภูโคลนแห่งนี้ หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองปาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านผัดไทยหน้าวิน ( มื้อที่ 5)
13 .00 น.นำท่านไปชมวิวเมืองปายที่ วัดพระธาตุแม่เย็น นมัสการพระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮ ซึ่งสามารถเปิดเศียรและมีน้ำมนต์ซึมตลอดเวลา เที่ยว
ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชมบ้านดิน ชิมชาชม สะพานเหล็กประวัติศาสตร สะพานข้ามแม่น้ำปาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองปาย หลังจากนั้นชมความมหัศจรรย์ที่ ปายแคนยอน หรือ กองแลน ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ของโตรกผาสูงชัน 360 องศา ชมพระอาทิตย์ตก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ปาย (มื้อที่ 6 ) ที่ร้านชาลีแอนด์เลค
20.00 น. นำเที่ยวชมเมืองปาย ชิมโรตีปาย เที่ยวชมร้านมิตรไทย เลือกซื้อเสื้อปาย การ์ดสวยๆหรือฟังเพลงตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ทะเลหมอกปาย Coffee In Love พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุลำปางหลวง
06 .00 น.นำท่านชมบรรยากาศยามเช้าที่ปาย ใส่บาตร ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ทานโจ๊กลุงอ๊อด กาแฟ ปาท่องโก๋ อร่อย (มื้อที่ 7 )
08 .00 น. นำท่านเที่ยวชมร้านกาแฟที่แสนจะโรแมนติกที่ ร้าน Coffee In Love ถ่ายรูป ชิมกาแฟตามอัธยาศัย
09 .3 0 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่เชียงใหม่
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 8) อร่อยกับข้าวซอยที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่
1 3 .00 น.นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ ดอยศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวล้านนา หลังจากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ลำปาง หลังจากนั้นเดินทางไปชมความสวยงามของพระธาตุลำปางหลวง ชมเงาพระธาตุหัวกลับ และหน้าบันแบบม้าต่างไหม ศิลปที่หาชมยากแล้วในปัจจุบัน
1 8 .30 น. เดินทางกลับกรุงเทพรับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง ( มื้อที่ 9 คณะทัวร์จ่ายเอง) จากนั้นเดินทางกลับ กทม

วันที่ห้า กทม

ถึง กทม ประมาณห้าทุ่ม โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงาน

อัตราท่านละ 3,900 บาท

- ค่ารถตู้รุ่นใหม่ ปรับเบาะเอนนอนได้ ทีวี คาราโอเกะ
- ค่าที่พัก 2 คืน คืนแรกนอน ปางอุ๋ง ( นอนเต้นท์ ) คืนที่สองนอน ปาย ( นอนเต้นท์ )
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน

เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05580 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3710500881295

ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

- ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ

- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ Copy ใบโอนเงินแล้วส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์

1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ อย่างน้อย 2 เบอร์.

ใบจองทัวร์

ชื่อ – สกุล ……………………….. เบอร์ติดต่อ ………………………...

วันเดินทาง

จำนวน

โปรแกรมทัวร์

ราคา

มัดจำก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ

 
 
 
 
 

ข้อมูลและจำนวนสมาชิกที่จะเดินทาง

ชื่อ - สกุล

อายุ

เบอร์ติดต่อ

 
 
 
 
 

เบอร์ติดต่อจองทัวร์ 24 ชั่วโมง 082-7279783 เช่ารถตู้คลิ๊ก